Ilmoitus huoneiston remonteista

1.7.2010 uusitun asunto-osakeyhtiö lain mukaan osakkeen omistajan on ilmoitettava remonteista taloyhtiölle kirjallisesti. Töihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen, kun yhtiö on ehtinyt tutustua hankkeeseen ja antanut hankkeelle luvan. Käytännössä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain pintojen maalaus- ja tapetointityöt.

Ilmoitus on täytettävä mahdollisimman tarkasti. Tarkka työselostus nopeuttaa käsittelyä.

Tulostettava lomake huoneiston muutostöistä:

Osakkaan korjaustyöilmoitus+ohje PDF